Nissan Navara

Navara NP300 EL

Số tự động 1 cầu

Giá: 669.000.000 VNĐ

chi tiết
Nissan Navara NP300 E

Số sàn 1 cầu

Giá: 625.000.000 VNĐ

chi tiết
Nissan Navara NP300 SL

Số sàn 2 cầu

Giá: 725.000.000 VNĐ

chi tiết
Nissan Navara NP300 VL

Số tự động 2 cầu

Giá: 815.000.000 VNĐ

chi tiết